Naši Proizvodi

Za zaštitu od provale, najučkinkovitiji su alarmni sistemi. Kod pokušaja ulaska provalnika u štićeni prostor, detektor pokreta ili magnetni kontakt na vratima/prozorima će odmah obavijestiti centralu. Centrala će aktivirati sirenu i istovremeno će birati unaprijed programirane brojeve mobitela i obavijestiti vlasnika da je pokušaj provale u toku.Video nadzor kao oblast u današnje vrijeme doživljava pravu ekspanziju zahvaljujući brojnim mogućnostima direktnog nadgledanja, snimanja i pregleda snimljenih situacija. Oprema za video nadzor renomoniranih svetskih proizvođača obezbjeđuje sigurnost, bolju kontrolu, kao i prevenciju zabranjenih aktivnosti.

Kombinacijom video nadzora sa alarmnim sistemom dobit će te najveću sigurnost ikada. Na sljedećim fotografijama su rješenja koja su izveli timovi naših stručnjaka.

Voice Over Internet Protocol odnosno VoIP predstavlja tehnologiju prijenosa glasovne komunikacije i multimedijalnih sesija (video konferencije i sl.) preko Internet mreža. Umjesto klasičnih telefonskih linija, za prenos govora se koriste savremeni putevi širokopojasnog Interneta. Naša riješenja prije svega su namijenjena poslovnim korisnicima, u skladu s našom poslovnom politikom. Razlozi koji mogu da Vas opredijele za primjenu ovog rješenja su zaista brojni, a mi ćemo ovom prilikom navesti samo neke od njih:

IP Telefonija eliminiše tehnička ograničenja broja lokala u Vašoj kompaniji. Za razliku od većine klasičnih telefonskih centrala, konačno možete da zaboravite na tehnička ograničenja u smislu broja lokala koje je moguće povezati na sistem.
Koristi već postojeću mrežnu infrastrukturu i omogućava da se podatkovna, video i glasovna komunikacija integrišu u jedinstven i lako upravljiv servis.
IP Telefonija omogućava primjenu naprednih funkcija koje nije moguće koristiti kod klasičnih telefonskih centrala ili ih operateri dodatno naplaćuju. Neke od njih su: ispis broja pozivatelja, poziv na čekanju, proslijeđivanje poziva, automatsko proslijeđivanje poziva, konferencijski pozivi, proslijeđivanje glasovnih poruka na mail, proslijeđivanje fax-ova na mail, slanje fax-ova s mail-a, video pozivi, dodijeljivanje i zabrana prava pristupa, prema vanjskim telefonskim brojevima i destinacijama (npr. inostranstvo).
Povezivanje s drugim centralama (filijale, ogranci, poslovni partneri) i besplatna komunikacija.
Povezivanje na centralu s udaljene lokacije – niste vezani za radno mjesto, svoj telefon možete da koristite na bilo kojoj lokaciji koja je povezana na Internet.
Istovremeno povezivanje s različitim davaocima telefonskih usluga (PSTN, GSM, VoIP) i preusmjeravanje poziva preko najpovoljnije putanje.
Ispis svih poziva – pozvani broj, vrijeme uspostave, završetka i dužina trajanja razgovora.
Ukupne uštede mogu da budu od 40% do čak 70%, zavisno od strukture Vaših telefonskih poziva. Najveće uštede se ostvaruju na pozivima prema inostranstvu.

Mreža predstavlja osnovnu okosnicu svakog preduzeća. Pravilnim i provjerenim postavljanjem aktivne i pasivne opreme renomiranih proizvođača, te pravilnom konfiguracijom prioriteta i pristupa, osiguravate svom preduzeću stabilan rad.

Aktivna i pasivna oprema nisu jedino što je potrebno da bi cijela mreža funkcionisala bezprijekorno. Tu je i instalacija i postavljanje kompletnog software-skog rješenja – od routera, servera do svake radne stanice.

Naši stručnjaci pored sve potrebne opreme za postavljanje i testiranje aktivne i pasivne mrežne opreme, posjeduju i certifikate za instalacije, te osiguravaju kompletnu uslugu postavljanja računarskih mreža počevši od izbora najoptimalnijeg rješenja, projektovanja pa do finalnog testiranja. Na sljedećim fotografijama su prikazana neka od rješenja, izvedena od strane naših stručnjaka.

Hotelijerstvo sve više hvata korak s trendovima i zahtjevima savremenog hoteskog poslovanja. Gost više nije zadovoljan ukoliko mu se omogući samo klasični hotelski smještaj bez pratećih sadržaja. Za poslovne ljude, koji danas dio svog posla uvijek nose sa sobom u laptop računarima, brza komunikacija putem Interneta i elektronske pošte je bitan faktor odluke koji hotel izabrati. Bilo da se radi o turistima ili poslovnim ljudima, svaki hotel koji drži do nivoa i kvaliteta usluge danas bi trebao da svojim gostima obezbijedi dodatne servise kao što su: širokopojasni Internet, Wireless Internet, elektronsku zabavu preko Interneta, PayTV, SmartTV, Video na zahtjev (Video on Demand) i slično.

4E-Consulting poslovnim korisnicima nudi kompletna IT rješenja i sisteme za objedinjene kompletne elektronske komunikacije. Sastavni dio ponude su i usluge 24/7 tehničke podrške koje obuhvataju integraciju, instalaciju, puštanje sistema u rad i održavanje opreme i aplikacija iz cjelokupnog portfolija kompanije. Svoju ponudu 4E-Consulting zasniva na proizvodima i rješenjima najvećih svjetskih ICT proizvođača kao i na razvoju vlastitih rješenja, oslanjajući se na jake lokalne timove, regionalnu saradnju i individualni pristup svakom korisniku.

Definitivno je da nove informacione i komunikacione tehnologije uvode novu dimenziju u hotelsko poslovanje. Novi termin eHospitality znači i novi izvor prihoda za hotelijere, jer klasični telefon u sobi, pored mobilnog telefona kojeg praktično ima svaki gost, gubi trku i ne predstavlja više iole značajniji izvor prihoda. Zato oni hotelijeri koji žele da svojim gostima pruže maksimalan komfor i uslugu, ali i da stvore nove izvore prihoda i uvećaju profit, već danas moraju razmišljati o ovim rješenjima.

Ako razmišljate u ovom pravcu, pozovite nas i preporučićemo Vam najoptimalnije rješenje – investiciju koja će Vam se veoma brzo vratiti.

U procesu realizacije pametnih soba za hotele nudimo sljedeće:

 • podršku arhitektima i inženjerima kod projektiranja,
 • nabavku opreme,
 • podršku kod izvođenja instalacija,
 • spajanje elemenata i programiranje sistema pametne sobe,
 • izrada korisničkih sistema i pripadajuće programske podrške prema zahtjevima investitora i arhitekta,
 • održavanje i nadogradnju.

Podržana su standardna ožičena rješenja, kao i bežična rješenja za postojeće hotele koji zahtjevaju minimalne građevinske zahvate.

Komponente za pametne sobe:

 • vanjski čitač kartica,
 • elektroničke brave,
 • centralni kontroler u sobi za nadzor klimatizacije, grijanja, rasvjete, vode i dr.,
 • unutarnja konzola za upravljanje (obična ili s ekranom osjetljivim na dodir),
 • odlagač kartice za štednju energije u sobi,
 • pametne kartice i privjesci,
 • detektor otvorenosti prozora,
 • detektor prisutnosti u sobi,
 • SOS prekidač,
 • termoregulatori,
 • centralna aplikacija za nadzor i upravljanje pametnom sobom.

U slučaju prestanka napajanja električnom energijom iz mreže, najnužnije napajanje električnom energijom se obezbjeđuje iz pomoćnih izvora električne energije. Primjeri potrošača koji ne smiju ostati bez napajanja su: rasvjeta i oprema operacionih sala, telefonske centrale, liftovi itd. Danas se kao pomoćni izvori koriste agregati i elektronski izvori – UPS.

Naziv UPS je skraćenica engleskih riječi Uninteruptible Power Supply, što znači neprekidno napajanje energijom. UPS se koriste za neprekidno napajanje uređaja manje snage kao što su npr. računari, telefonske centrale, faks aparati itd. Za napajanje jačih potrošača se koriste agregati. Postoje agregati koji se pokreću ručno i agregati koji se pokreću automatski po prestanku napajanja iz mreže. Agregati sa automatskim pokretanjem imaju ugrađene električne grijače motora tako da je motor uvijek zagrijan na radnu temperaturu, pa se može odmah opteretiti punim opterećenjem.

Prespajanje potrošača sa mreže na agregat se može vršiti ručno pomoću grebenaste sklopke ili automatski pomoću kontaktora. Pri određivanju potrebne snage agregata potrebno je voditi računa ne samo o ukupnoj snazi potrošača, već i o njihovim karakteristikama. Npr. elektromotori sa direktnim uklapanjem pri pokretanju povlače i do pet puta jaču struju nego u normalnom radu, tako da nam je za pokretanje motora električne snage snage 2,5 kW potreban agregat snage približno 10 kW i više. Kod objekata većeg značaja instaliraju se UPS i agregat pri čemu se značajni potrošači napajaju sa UPS-a, a manje značajni sa agregata.

Optički kablovi nam omogućavaju izuzetno brz prijenos podataka između geografski udaljenih lokacija. Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije. Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima, moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih u odnosu na bakarne kablove su:

 • daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove,
 • mogućnost prijenosa velike količine informacija,
 • malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200km bez pojačanja signala,
 • manja težina po dužnom metru,
 • lakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovode,
 • sve niža cijena,
 • neosetjljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Optički kablovi su jedino osjetljivi na radioaktivno zračenje. Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korištenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

U okviru instalacije opreme nudimo usluge polaganja optičkih kablova bez obzira na način njihovog postavljanja, kao i usluge splajsovanja i mjerenja hromatske disperzije, disperzije polarizacionog moda i profila slabljenja. Svojim korisnicima i partnerima obezbjeđujemo redovno i preventivno održavanje optičkih magistralnih i pristupnih mreža.

Naše Usluge

4e-Group d.o.o. pruža usluge izvođenja elektroinstalacija jake i slabe struje u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.

Kvalitetan kadar, korištenjem savremenih tehnologija u radu i upravljanje procesima po međunarodnim standardima garantuju kvalitet naših usluga.

Cilj i buduća orjentacija preduzeća je da postane i opstane kao vodeći partner privrede na lokalnom i regionalnom nivou.

Posvećenost rukovodstva ogleda se u pravcu razvoja preduzeća kroz sticanje novih znanja. Specifičnost preduzeća je sistemski pristup u upravljanju kroz procesni pristup u cjelokupnom poslovanju.

Neprekidna unapređenja sprovode se u cilju poboljšanja performansi procesa i cjelokupnog poslovnog sistema ka zadovoljenju potreba i želja kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

Elektroinstalacije u industriji i stanogradnji
 • izrada i projektovanje elektroinstalacija stambenih i poslovnih objekata,
 • NN priključak i postrojenja (trafostanice, agregati, razvodne NN stanice, kompenzacijske stanice jalove energije, UPS),
 • izrada elektroinstalacija industrijskih objekata,
 • izvedba elektroinstalacija u elektromotornim pogonima,
 • servisiranje elektromotornih pogona i instalacija jake struje,
 • izrada instalacija u zonama protueksplozivne zaštite,
 • projektovanje, izrada i shemiranje razvodnih napajnih ormara,
 • projektiranje, izrada i dobava rasvjetnih tjela.
Elektroinstalacije Ticino sistemom

Jedan je od najzastupljenijih načina za izvedbu elektroinstalacija.
Sistem postavljanja cijevi prije betoniranja u šalovane deke i zidove donedavno se je koristilo samo u industrijskim i višestambenim objektima.

Kako je ovo jedan od najekonomičnijih izvedbi elektroinstalacija kako vremenski tako i estetski, postao je uobičajen način izvedbe i kod manjih privatnih stambenih objekata. Dubljenje zidova (štemanje) i izvedba proboja svedena je na minimalu a tako i oštečivanje zidova i kasnije saniraje. Kako bi se na vrijeme izvela kvalitetno ova vrsta instalacija investitor se mora već prije same gradnje odlučiti za izvođača elektroinstalacija koji će tokom cijele faze izgradnje biti prisutan te na vrijeme tj. prije betoniranja postaviti odgovarajuće elektroinstalacijske cijevi, elektroinstalacijske spojne i razvodne kutije. Često ljudi zanemaruju elektroinstalatere prije gradnje pa kada dođe vrijeme da se uvede struja u kuću dolazi i faza razbijanja, bušenja, lupanja, buke, prašine, a sve se je to moglo izbjeći da su elektroinstalateri bili prisutni na vrijeme. Kod postavljanja cijevi treba obratiti pažnju da se obuhvate svi segmenti elektroinstalacija koji će se izvesti.

Cijevi moraju biti pravilno i u skladu sapropisima struke dimenzionisani te zadovoljavati čvrstočom i kvalitetno zaštićeni prije betoniranja kako ne bi došlo do njihovog oštećivanja. Isto tako treba paziti i nauglove savijanja i na dužine te staviti prolazne kutije radi kasnijeg lakšeg uvlačenja električnih vodiča i kablova.

Danas na tržištu postoji mnoštvo izvođača elektroinstalacijskih cijevi a kod odabira treba obratiti pažnju ne samo na cijenu nego i na propisane standarde i certifikate koje garantuju da će instalacijske cijevi biti kvalitetne i zadovoljiti potrebe i zahtjeve za odgovarajućim tipom elektrinstalacije.

4e-Group d.o.o. sa višegodišnjim iskustvom i znanjem svojih elektromontera stečenim po gradilištima cijele BiH od samog pojavljivanja ticino instalacija te konstantnim pračenjem razvoja ticino instalacija kvalitetno i nadasve po pravilima struke izvodi ovu vrstu elektroinstalacija.

Klasična izvedba elektroinstalacije

Izvedba i adaptacija elektroinstalacija klasičnim sistemom štemanja šliceva i postavljanje elektroinstalacijskih vodiča, kablovate razvodnih i spojnih kutija gipsanjem.
Elektroinstalacije se izvode na novim objektima izgrađenim od cigle i adaptacijama, postavljanjem elektrinstalacijskih cijevi, kabela i vodiča u uštemane zidove i deke.

Sve modernijim alatima i pomagalima kojima elektromonteri naše firme stručno rukuju, i takvi zahvati koji su neizbježni i kod novogradnje sa lakoćom će uz minimalne štete kod štemanja zidova ili proboja izvršiti kvalitetno.

Računarske mreže – projektovanje i izgradnja

Projektovanje računarskih mreža je složen zadatak koji prije svega zahteva pažljivo planiranje, koje mora da bude u skladu sa potrebama naručioca.

Vršimo projektovanje svih vrsta mreža u zavisnosti od njihove namjene, uzimajući u obzir raspoloživu infrastrukturu i mrežu, potrebe naručioca kao i lokaciju pojedinih uređaja unutar mreže.

Tipovi mreža:

 • fast ethernet, 100Mbit/s,
 • gigabit ethernet, 1000Mbit/s,
 • mreže izgrađene korišćenjem optičkih odnosno bakarnih kablova,
 • računarske mreže upotrebljene u industriji,
 • povezivanje međusobno udaljenih mreža.

Svaki aktivni uređaj mreže, bilo da je riječ o router-u, switch-u modemu, štampaču ili računaru, podešavamo prema zahtjevu naručioca.

Pored toga, vršimo održavanje računarskih mreža projektovanih od naše strane. Pod ovim se podrazumjeva uklanjanje grešaka koje se mogu javiti nakon izgradnje mreže, održavanje i popravka mrežnih uređaja, kao i rješavanje problema putem daljinskog pristupa.

TV instalacije i antenski sistemi

Antene

Antenski sistem sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Antenski stup je čelični stup visine cca 3m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim šarafima. Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mmВ.

Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP.
Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. Prijemnici TV signala , pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama.

Razvod TV instalacije sa razdjelnicima

Postoji više načina razvođenja instalacije TV, što zavisi o konfiguraciji mreže, zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se (u stambenim objektima) kroz stubište polaže glavni koaksijalni kablovi u PVC cijevi. Zatim se u etažne ormare postavljaju razdjelnici TV signala za 1, 2, 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. U stanu kabal se dovodi do razvodne kutije 60 mm , od koje se dovodi do TV utičnice.

Izvedba elektroinstalacija za interfone i video-interfonske sisteme

Interfonski sistemi nalaze sve veću primjenu u sve većem broju objekata kako u velikim stambenim i poslovnim objektima pa tako i manjim obiteljskim kućama gdje do nedavno nisu bili zastupljeni, no razvojem elektronike, tehnologije i snižavanjem cijena uređaja postali su zaista svakome dostupni a u nesigurna vremana, kakvima svjedočimo, postaju sve više i potreba u smislu sigurnosti i kontrole nad ulaskom u objekt.

Video interfoni se koriste u cilju jednostavnijeg i kvalitetnijeg načina komunikacije s osobama pred Vašim vratima, ogradom i sl. Sistem se sastoji od pozivne tipke kamere i audio komunikacije kao vanjske jedinice, električne brave (za automatsko otvaranje s unutrašnje jedinice), te jedne ili više unutrašnjih jedinica s audio komunikacijom i monitorom. Na taj način se odmah može vidjeti da li pred
Vašim vratima stoji jedna ili više osoba, ko je ispred ograde, a da se ne mora fizički odlaziti do same te lokacije, te nakon provjere pritiskom na tipku za oslobađanje električne brave odobriti ulaz.

Ukolio imate potrebe za jednostavnim interfonom ili za velikim interfonskim ili video-interfonskim sistemom 4e-Group d.o.o. Vam stoji na raspolaganju za sve konsultacije te prijedloge i rješenja.

Sistemi automatskog upravavljanja

Troškove gradnje obiteljske kuće, stana ili poslovnog objekta je teško precizno ocjeniti. Obično se može predvidjeti predračunska vrijednost gradnje (projektantski predračun odnosno izvođačev predračun), ali oba pravilom odstupaju od kasnije realizirane cijene. Razloga za male ili velike razlike u konačnoj vrijednosti može biti više, od grešaka u projektnoj dokumentaciji pa sve do posebnih želja investitora i trajanja gradnje (nezanemariva je isto inflacija, ma kako bila mala). Svaka nekretnina stari i što je starija, treba više održavanja. Neke radove za održavanje je potrebno izvoditi po predviđenom vremenu. Prosječna ekonomska životna dob za novogradnju je približno:

 • porodična kuća masivne gradnje: 60-80 godina,
 • porodična kuća lagane gradnje: 40-50 godina,
 • gradski objekti sa stanovima u najamu: 50-80 godina,
 • stanarski i poslovni objekti u gradovima: 60-80 godina,
 • poslovni i uredski objekti: 60 godina,
 • prodajni centri: 40 godina,
 • industrijski objekti 30-40 godina,
 • stanarski i gospodarski objekti: 80-100 godina.

Ako gledamo na cjelovitu ekonomsku životnu dob objekta vidimo da troškovi gradnje iznose prosječno četvrtinu troškova u životnoj dobi. Posljedično je i dio uštede zbog automatizacije zgrade surazmjerno veće od investicije u automatizaciju zgrade. Svakako najveći dio funkcionalnih troškova nastane zbog grijanja i potrošnje električne energije kod rasvjete objekta, zato je KNX/EIB inteligentna instalacija dobra poslovna odluka. Dugoručno se može uštedjeti 30% operativnih troškova u usporedbi sa konvencionalno projektiranim električnim instalacijama, u nekim primjerima i do 50%. Investicija u inteligentnu KNX/EIB instalaciju se vrati nakon 2-6 godina upotrebe objekta.

Najteža odluka za investitora je izbor opreme odnosno protokola, jer je automatizacija naviše efikasna kad iskoristimo sve mogućnosti ugrađenog sistema, a ne samo dio njih. Sistemi, koji su bazirani na KNX/EIB tehnologiji, su najviše primjerni za rezidentne i poslovne objekte, međutim standardi LonTalk, BacNet i Profibus su bolji za automatizaciju proizvodnih procesa i velikih objekata. Moramo biti svjesni činjenice da su kompleksniji sistemi skuplji za održavanje i manje prilagodljivi. Potrebne instalacije za izvedbu KNX/EIB sistema su jednostavne , naknadna nadogradnja isto tako ne zahtjeva veće zahvate. Razlog je u konceptu sistema, gdje se KNX/EIB oprema spaja direktno na BUS liniju.

Investicija u inteligentnu instalaciju nije samo udobnija i štedljivija, nego doprinosi manjim ispustom zagađivačkih plinova, jer se 75% električne energije proizvede upotrebom fosilnih goriva.

Današnja situacija čovjeka tjera da ne gleda unaprijed već kako da spoji kraj sa krajem ali kada se bolje razmisli o uštedi koju nam donosi pametna instalacija dugoročno vidimo da se svakako isplati investirati u nju. Za sva pitanja slobodno nam se obratite kako bismo našli najbolje rješenje za vašu štedljivu i nadasve modernu komfornu kuću.

Optički kablovi nam omogućavaju izuzetno brz prenos podataka između geografski udaljenih lokacija. Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije. Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih u odnosu na bakarne kablove su:

 • daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove,
 • mogućnost prenosa velike količine informacija,
 • malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala,
 • manja težina po dužnom metru,
 • lakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovode,
 • sve niža cijena,
 • neosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Optički kablovi su jedino osjetljivi na radioaktivno zračenje. Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korištenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

U okviru instalacije opreme nudimo usluge polaganja optičkih kablova bez obzira na način njihovog postavljanja, kao i usluge splajsovanja i mjerenja hromatske dispezije, disperzije polarizacionog moda i profila slabljenja. Svojim korisnicima i partnerima obezbjeđujemo redovno i preventivno održavanje optičkih magistralnih i pristupnih mreža.

Naši su dobavljači renomirani domaći, evropski i svjetski distributeri i proizvođači IT opreme. Zahvaljujući efikasnim logističkim riješenjima, u mogućnosti smo ponuditi najbolje cijene za robu koju prodajemo. Držimo samo naj kvalitetniju robu na tržištu sa izuzetno povoljnim cijenama što potvrđuje velik broj stalnih kupaca, te stalni rast novih.
Naša ponuda pokriva sve poznate brandove iz segmenta IT industrije. Naša misija je od samih početaka usko je vezana uz IT tržište. Osluškujući potrebe tržišta i prilagođavajući se potrebama korisnika, razvijamo se u tvrtku koja svojim korisnicima može ponuditi cjelovito IT rješenje, oslanjajući se, bilo na vlastite kadrove, iskustvo i ponudu, bilo na pouzdanu i provjerenu mrežu naših partnera sa kojima njegujemo iznimne odnose.

Oprema se nabavlja u skladu s potrebama projekta, i to od domaćih ili stranih dugogodišnjih partnera. Ovisno od objekta do objekta biraju se različite vrste opreme, jačina i slično. Svaki dio opreme je pomno odabran baš za potrebu tog projekta.
Montaža obuhvata postavljanje opreme na objekat i konfiguraciju kompletne opreme. Također se testira ispravnost svih dijelova s obzirom na mogućnost otkazivanja pojedinih dijelova sistema. Prilikom montaže i odabira sistema ne smije biti nedostataka koji bi onemogućili završetak posla, posbeno u slučaju udaljenih lokacija te nemogućnosti brze nabavke nove opreme.

Konfigurisanje lokalnih računarskih mreža

 • Spajanje računara u lokalnu mrežu,
 • Konfigurisanje svih računara u mreži za međusoban rad,
 • Konfigurisanje Windows servera,
 • Konfigurisanje Exchange servera,
 • Konfigurisanje backupa na NAS,
 • Konfigurisanje mrežnih printera i scanera,
 • Konfigurisanje izlaza na Internet preko mreže.

Konfigurisanje pristupa lokajnoj mreži sa udaljene lokacije putem interneta

 • Konfigurisanje VPN routera za sigurno povezivanje dva odvojena ureda u jednu virtuelnu lokalnu mrežu putem interneta,
 • Konfigurisanje VPN routera za sigurno povezivanje pojedinačnih mobilnih korisnika na lokalnu mrežu ureda putem interneta,
 • Konfigurisanje VPN routera za sigurno povezivanje kućnog računara na lokalnu mrežu ureda putem interneta.

Izvođenje lokalnih računarskih mreža

 • Postavljanje kanalica,
 • Postavljanje UTP/FTP kabela,
 • Postavljanje mrežnih utičnica,
 • Postavljanje komunikacijskog ormara,
 • Postavljanje spojne tačke i preklopnika,
 • Spajanje UTP/FTP kabela između spojne tačke i utičnica.

Održavanje IT sistema u današnjim tokovima poslovanja korištenja informatičke tehnologije nije više stvar prestiža već je integrisano u svakodnevno poslovanje cijele vertikale poslovnog svijeta.
Tehnologija skraćuje vrijeme odziva i smanjuje cijenu proizvoda i usluga, a moguće greške minimiziraju cijenu posebno u popravkama.
Preventivno održavanje se sastoji od redovnog praćenja i održavanja vitalnosti informatičke tehnologije u smislu provjere svih patch-eva, service pack-ova, definicije antivirusog programa, backup podataka, driver-a, registry-a, provjere ispravnosti Hard disk-ova, RAM memorije i sličnog.

U našoj kompaniji svjesni smo da nakon prodaje, servisna podrška je od presudne važnosti dobrog poslovnog odnosa. Stoga našem servisnom sektoru dajemo poseban značaj. Od prve instalacije te kroz cijeli životni vijek uređaja, servis je najbitniji prateći segment.
4e-Group d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve hardverske i softverske probleme koji se javljuju na nekom uređaju. Servisnu službu sačinjavaju obrazovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u servisiranju IT opreme.

Poslovno savjetovanje je praksa koja pomaže organizacijama da poboljšaju svoje performanse, primarno kroz analizu postojećih organizacijskih problema i razvoja planova za poboljšanje. Organizacije se mogu osloniti na usluge poslovnih savjetnika koji mogu pružiti pomoć pri organizacijskim promjenama, razvoju i treniranju vještina ili poboljšanja usluga. Neke od prednosti koje želimo da izdvojimo su:

 • Pronalaženje i kontaktiranje najboljih ponuđača roba i usluga,
 • Pregovaranje o cijenama i kontrola plaćanja,
 • Organizacija i minimiziranje troškova
 • Pronalaženje zaposlenika, hostesa,…
 • Pomoć kod uvoznih postupaka,
 • Izrada dokumentacije (studije i tehnička dokumentacija),
 • Nadzor nad izvođenjem,
 • Upravljanje projektima,
 • Tehnička pomoć,
 • Transfer tehnologije,

i ostale usluge u zavisnosti od zahtjeva klijenata.