Elektroinstalacije u industriji i stanogradnji
  • izrada i projektovanje elektroinstalacija stambenih i poslovnih objekata,
  • NN priključak i postrojenja (trafostanice, agregati, razvodne NN stanice, kompenzacijske stanice jalove energije, UPS),
  • izrada elektroinstalacija za sve vrste objekata
  • izvedba elektroinstalacija u elektromotornim pogonima,
  • servisiranje elektromotornih pogona i instalacija jake struje,
  • projektovanje, izrada i šemiranje razvodnih tabli i razvodnih ormara
  • projektovanje, nabavka i ugradnja svih vrsta rasvjetnih tijela
  • Nabavka i ugradnja svih elemana fine montaže ( utičnice, prekidači svih vrsta programa )
Elektroinstalacije Ticino sistemom

Jedan je od najzastupljenijih načina za izvedbu elektroinstalacija.
Sistem postavljanja cijevi prije betoniranja u šalovane deke i zidove donedavno se je koristilo samo u industrijskim i višestambenim objektima.

Kako je ovo jedan od najekonomičnijih izvedbi elektroinstalacija kako vremenski tako i estetski, postao je uobičajen način izvedbe i kod manjih privatnih stambenih objekata. Dubljenje zidova (štemanje) i izvedba proboja svedena je na minimalu a tako i oštečivanje zidova i kasnije saniraje. Kako bi se na vrijeme izvela kvalitetno ova vrsta instalacija investitor se mora već prije same gradnje odlučiti za izvođača elektroinstalacija koji će tokom cijele faze izgradnje biti prisutan te na vrijeme tj. prije betoniranja postaviti odgovarajuće elektroinstalacijske cijevi, elektroinstalacijske spojne i razvodne kutije. Često ljudi zanemaruju elektroinstalatere prije gradnje pa kada dođe vrijeme da se uvede struja u kuću dolazi i faza razbijanja, bušenja, lupanja, buke, prašine, a sve se je to moglo izbjeći da su elektroinstalateri bili prisutni na vrijeme. Kod postavljanja cijevi treba obratiti pažnju da se obuhvate svi segmenti elektroinstalacija koji će se izvesti.

Cijevi moraju biti pravilno i u skladu sapropisima struke dimenzionisani te zadovoljavati čvrstočom i kvalitetno zaštićeni prije betoniranja kako ne bi došlo do njihovog oštećivanja. Isto tako treba paziti i nauglove savijanja i na dužine te staviti prolazne kutije radi kasnijeg lakšeg uvlačenja električnih vodiča i kablova.

Danas na tržištu postoji mnoštvo izvođača elektroinstalacijskih cijevi a kod odabira treba obratiti pažnju ne samo na cijenu nego i na propisane standarde i certifikate koje garantuju da će instalacijske cijevi biti kvalitetne i zadovoljiti potrebe i zahtjeve za odgovarajućim tipom elektrinstalacije.

4e-Group d.o.o. sa višegodišnjim iskustvom i znanjem svojih elektromontera stečenim po gradilištima cijele BiH od samog pojavljivanja ticino instalacija te konstantnim pračenjem razvoja ticino instalacija kvalitetno i nadasve po pravilima struke izvodi ovu vrstu elektroinstalacija.

Klasična izvedba elektroinstalacije

Izvedba i adaptacija elektroinstalacija klasičnim sistemom štemanja šliceva i postavljanje elektroinstalacijskih vodiča, kablovate razvodnih i spojnih kutija gipsanjem.
Elektroinstalacije se izvode na novim objektima izgrađenim od cigle i adaptacijama, postavljanjem elektrinstalacijskih cijevi, kabela i vodiča u uštemane zidove i deke.

Sve modernijim alatima i pomagalima kojima elektromonteri naše firme stručno rukuju, i takvi zahvati koji su neizbježni i kod novogradnje sa lakoćom će uz minimalne štete kod štemanja zidova ili proboja izvršiti kvalitetno.