Bosmal Arjaan by Rotana

Audience Measurement doo: Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ), pločasti namještaj. Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Bulevar Stup

Izrada instalacija jake I slabe struje. Praćenje objekta tokom izgradnje sa kompletnom stanskom odnosno apartmanskom instalacijom.

Microsoft Bosnia & Herzegovina

Kompletno renoviranje kancelarijskog prostora. Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ). Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Peugeot

Izrada instalacija jake I slabe struje

Tarčin Forest Resort

Instalacija sistema I isporuka opreme za slabu struje, IPTV I Digital signage solution

Turkish Ziraat Bank

Strukturno kabliranje server sobe i glavnoj filijali te kabliranje i instalacija opreme u brckom na rezervnoj lokaciji

Malak Regency Hotel

Instalacija sistema I isporuka opreme za slabu struje, IPTV I Digital signage solution

MSD - MERCK SHARP & DOHME

Kompletno renoviranje kancelarijskog prostora. Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ). Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Audience Measurement

Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ), pločasti namještaj. Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Senigor

Izrada instalacija jake I slabe struje

Poliklinika Bona Dea

Izrada instalacija jake I slabe struje

Gree Stambeno

Izrada instalacija jake i slabe struje

Trattoria Nostra Cucina

Kompletno renoviranje

Poliklinika ST Medicina

Izrada instalacija jake i slabe struje, isporuka rasvijetnih tijela

MHE Dub Rogatica

Izrada sistema protiv provale i video nadzora

Stambena jedinica Šip

Izrada instalacija jake I sabe struje

Objekat Elixir Group Novi Sad

Izrada instalacija jake i slabe struje, isporuka rasvijetnih tijela

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Instalacija IPTV sistema sa isporukom TV aparata

malta2

Green Energy solution doo

Izrada instalacija jake i slabe struje. Isporuka i ugradnja komplet opreme za jaku i slabu struju ( utičnice, prekidači, rasvjetna tijela, razvodne table (isporuka, ugradnja i šemiranje), videonadzor, alarm, videointerfon, kontrola prolaza, vanjska rasvjeta za parking, rack ormari )

Hotel Austria & Bosna

Instalacija sistema slabe struje, IPTV sistem I Digital Signage solution, isporuka I ugradnja sistema IP Tv, digital signage

JU OŠ “Džemaludin Čaušević”

Izrada instalacija za rasvijetu i isporuka rasvijetnih tijela

Park “Safet Zajko”

Izrada instalacija za rasvijetu i isporuka rasvijetnih tijela

Research Plus

Izrada instalacija jake I slabe struje

Firma Elixir Prahovo

Industrijsko postrojenje I izrada instalacija za jaku I slabu struju

Optika

FTTH instalacija za BH Telecom

Unis Telekom

Instalacija slabe struje za JU Domovi zdravlja Federacije BiH

AMA Adriatic

Adratic Industrijsko postrojenje I izrada instalacija za jaku I slabu struju

Objekat Vukov Vis na Bjelašnici

Instalacija jake i slabe struje za 31 apartman. Isporuka i ugradnja kompletne opreme ( utičnice, prekidači, rasvjetna tijela, razvodne table, razvodni ormari (isporuka, ugradnja i šemiranje opreme ), videointerfon, videonadzor, gromobranija i uzemljenje, optika FTTH )

Bolnica Prim.dr.Abdulah Nakaš

Instalacija jake i slabe struje sa isporukom i ugradnjom opreme ( utičnice, prekidači, rasvjeta, razvodni ormar )

Transcom Tuzla

Kompletno renoviranje kancelarijskog prostora. Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ). Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Swissôtel Sarajevo – Sarajevo City

Instalacija sistema I isporuka opreme za slabu struje, IPTV I Digital signage solution

Transcom Zenica

Kompletno renoviranje kancelarijskog prostora. Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ). Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.

Comtrade Sarajevo

Kompletno renoviranje kancelarijskog prostora. Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje, izrada mašinskih instalacija, molersko-gipsarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi ( visoko kvalitetne staklene pregrade, staklena vrata i drvena vrata ), pločasti namještaj. Oprema za sve faze isporučena i ugrađena.