Novosti

Nova Adresa Firme

Obavještavamo Vas da je sjedište firme prebačeno na novu adresu. Od sada nas možete naći u ulici Ramiza Salčina 91, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d11511.939376056114!2d18.343418!3d43.8354122!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x6848f5bcf91bb23d!2s4E%20GROUP%20d.o.o.!5e0!3m2!1sbs!2sba!4v1614782419427!5m2!1sbs!2sba